استخدام خبرنگار در تلویزیون میوند

استخدام خبرنگار در تلویزیون میوند

استخدام کننده: شبکه تلویزیونی میوند

وظیفه: خبرنگار

محل وظیفه: کابل

آخرین مهلت: ۳ عقرب ۱۳۹۴

تعداد پست‌ها: ۲

شرایط استخدام: شهروند افغانستان، مرد/ زن، تحصیلات عالی، تجربه کاری، تسلط به زبان‌های فارسی و پشتو و آشنایی با زبان انگلیسی

علاقه مندان برای کسب آگاهی بیشتر در مورد ویژگی وظیفه و مدت قرارداد می‌توانند درخواست شان را با سوانح کاری (سی وی) به نشانی Siawash. Zimny@gmail. com

بفرستند.

شماره تماس: ۰۷۸۵۸۸۵۰۹۰