استخدام عکاس و فلمبردار، کمیسیون مستقل انتخابات

عکاس و فلمبردار

استخدام كننده: کمیسیون مستقل انتخابات

محل وظیفه : کابل

آخرین مهلت: ۹ جدی ۱۳۹۲

تعداد پست ها : ۴

شرایط استخدام : شهروند افغانستان، مرد/ زن

تحصیلات عالی

مهارت استفاده از  کمره عکاسی و ویدئویی، مهارت استفاده از کمپیوتر و  اینترنت، ویرایش/ادیت عکس و فلم

ویژه گی وظیفه : تمام روز- ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر

مدت قرارداد: یک سال

برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه و چگونگی ارایه درخواست به این نشانی مراجعه کنید.