بلخ ولایت-۱۳۹۶

ټول په ګډه کولی شو، هغه کسان چې د رسنيو او خبریالانو غږ ډب کوي، څېرې يې ټولنې ته وښايو.

له مجازاتو خونديتوب ته د پاى ټکى کېږدئ

موږ غواړو په افغانستان کې د سزا ورکونې د معافیت دود ته د پای ټکی کېښودل شي، له موږ سره د خېر په دې کار کې مرسته وکړئ.