ننگرهار ولايت-۱۳۹۳

په افغانستان کې خبريالان د خبريالۍ په کار کې له تاوتريخوالي، ګواښ، فشار او ډار سره مخ دي او يا هم وژل کېږي، خو په ډېرو مواردو کې د دغه ډول کړنو له عاملينو سره قانوني چلند نه کېږي او سزا ورته نه ورکول کېږي.

موږ غواړو په افغانستان کې د سزا ورکونې د معافیت دود ته د پای ټکی کېښودل شي، له موږ سره د خېر په دې کار کې مرسته وکړئ.