حمایت مرکز خبرنگاران افغانستان از یک بیانیه مشترک خطاب به دولت قرقیزستان

حمایت مرکز خبرنگاران افغانستان از یک بیانیه مشترک خطاب به دولت قرقیزستان

پارلمان قرقیزستان/Getty  Images

۱۶ جوزا ۱۳۹۷

کابل-- مرکز خبرنگاران افغانستان با پیوستن به یک کارزار جهانی، ادامه روند فشار و تهدید رسانه ها و خبرنگاران آزاد در قرقیزستان را محکوم کرده است و از دولت این کشور خواسته است  به این روند نگران کننده هر چه زودتر پایان دهد.

قرقیزستان زمانی به" جزیره دموکراسی" در آسیایه میانه مشهور بود اما در یک و نیم سال گذشته وضعیت در این کشور تغییر کرده است و رسانه ها و خبرنگاران در این مدت با فشارها و تهدید زیادی مواجه بوده اند.

از ماه های ابتدایی سال ۲۰۱۷، رسانه ها و خبرنگاران زیادی در قرقیزستان به شیوه مختلف از جمله جریمه های سرسام آور، انجماد دارایی و یا منع سفر تحت فشار و تهدید قرار داشته اند.

محکومیت وب سایت مشهور خبری) Zanoza.kg ( به پرداخت ۲۷ میلیون سُوم(واحد پول قرقیزستان) معادل ۳۳۸ هزار دالر بنابر شکایت "الماس بک آتامبایف" رئیس جمهور سابق بخاطر نشر مقاله ای در  انتقاد از بازداشت"عمربک تکبایف" رهبر اپوزسیون در ماه اپریل ۲۰۱۷ و انجماد برخی از دارایی بنیان گذاران این رسانه و منع سفر آنان، و یا تائید حکم جریمه پنج میلیون سُومی "کبای قره بکوف" در ۲۲ فبروری سال جاری(۲۰۱۸) از سوی محکمه عالی این کشور از دیگر مسائلی است که در این کشور رخ داده است. این خبرنگار متهم شده است که در نوشته ای به شخصیت" سورنبای جین بیک اُف" رئیس جمهور کنونی آسیب رسانده است.

این وضعیت در قرقیزستان، کشوری که در مجموع "نمونه ای مثبت کمیاب" در آسیای میانه شناخته می شده است؛ جایی که حکومت های مستبد حکم رانده اند، به نگرانی از احتمال این که قرقیزستان به سوی یک روند مشابه سرکوب در دیگر کشورهای آسیای میانه، گام بردارد دامن زده است.

در واکنش به ادامه این وضعیت، ۲۹ سازمان حمایت کننده آزادی بیان و رسانه های آزاد از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه ای مشترک خطاب به دولت قرقیزستان، از مقام های این کشور خواسته اند فشار بر رسانه ها و خبرنگاران و تهدید آنها را متوقف کنند.

از دوران خارج کردن پرونده های ایجاد شده برای گزارش های انتقادی، اصلاح قانون افتراگویی مطابق با معیارهای بین المللی، و رد پیشنویس طرح قانونی که باعث گسترش دامنه مقررات محدود کننده آزادی بیان می شود، از خواسته های عمده نهادهای امضاء کننده این بیانیه مشترک است.

این بیانیه به درخواست"انستیتوت پالیسی رسانه ای" (MPI)و " انجمن عمومی خبرنگاران" (PAJ) قرقیزستان تهیه و به دولت این کشور فرستاده شده است.