په انلاين فضا کې د خصوصي حريم د ساتنې په برخه کې د ۲۰ ډلې مشرانو څخه د افغانستان خبريالانو مرکز ملاتړ