مدیریت سایت

34نام: محمد رفیق عزیزی
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار/ مدیر مسؤل، ماهنامه اندیشه م...

32نام: جیمز هانتر
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار نظامی، ارتش امریکا
داخلی/خارج...

28نام: جان الله هاشم زاده
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار آزاد
داخلی/خارجی: افغا...

نام: جاوید احمد یازمی
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار آزاد
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ قندهار

نام: اجمل نقشبندی
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار آزاد/ترجمان، ریپابلیکا، نشریه ایتالیایی21
...

14نام: عبدالقدوس
زن/مرد: مرد
وظیفه: تصویربردار، تلویزیون آریانا
داخلی/خار...