خبرنگاران برگزیده کمیسیون حقوق بشر در سال 1388

خبرنگاران برگزیده کمیسیون حقوق بشر در سال 1388

23 سرطان 1389

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ستایش از فعالیت های رسانه ای محمد رضایی وعبدالاحد رودوال در امور حقوق بشر، آنان را به عنوان برگزیدگان سال 1388 این کمیسیون معرفی کرد.

محمد رضایی به عنوان خبرنگار بی بی سی در ولایت غزنی و عبدالاحد رودوال خبرنگار رادیو محلی صدای پکتیا است که در شهر گردیز مرکز این ولایت فعالیت دارد.

مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته اند که آقای رضایی مسائل حقوق بشری به ویژه مسائل مربوط به زنان و کودکان را در« شرایط دشوار» و از« مناطق دو دست» گزارش داده است.

همچنان عبدالاحد رودوال به دلیل پخش 20 برنامه حقوق بشری در« شرایط دشوار» با اهدای لوح ویژه مورد ستایش این کمیسیون قرار گرفته است.

افزون براین انجمن ادبی هرات مسعود رجایی رئیس انجمن ادبی هرات به خاطر پخش ده ها « مقاله حقوق بشری » به دریافت لوح ویژه تقدیر سال 1388  کمیسیون حقوق بشر افغانستان مفتخر گردید.

این نخستین بار است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خبرنگاران را برای فعالیت های حقوق بشری شان مورد تقدیر قرار می دهد.