پیام تیم فوتبال رسانه های افغانستان

به نام خداوند بخشنده مهربان

بدون شک جامعه خبرنگاری نقش بسیار ارزنده وسازنده ای در جهت تنویر افکار عمومی و سمت وسو دادن آن دارد. خبرنگاران همواره در خط مقدم مبارزه با جهل و بی خبری بوده اند و در این راه متحمل زیانهای مادی و معنوی فراوانی هم گشته اند. تلاش تمام  کسانیکه در این راه گام بر می دارند قابل قدر است و از خود گذشته گیها و فداکاریهای تلاشگران این عرصه از یاد مردم نخواهد رفت.

آگاه شدن و دانا شدن مردم ما بزرگترین پاداش برای این زحمات است. سایت مرکز خبرنگاران افغانستان نیز از جمله حرکت هایی است که می تواند بدون واسطه مردم را از دنیای خبرنگاری آگاه سازد و حلقه وصلی هم باشد برای خبرنگاران. اقداماتی این چنینی می تواند سرآغازی باشد برای اعاده حقوق خبرنگاران.

مسئله ای که حالا بیشتر بهانه ای شده است برای عده ای فرصت طلب که از نام و قداست خبرنگار برای مقاصد شوم خود استفاده می کنند. این افراد با راه اندازی اتحادیه های مختلف سنگ حمایت از خبرنگاران را به سینه می زنند ولی دریغ از کوچکترین اقدام.

اکثر کسانیکه در راس این نهادها قرار گرفته اند هیچ گاه در وادی خبرنگاری گام نگذاشته اند و تنها زمانی از آنها صدا بر می آید که خبرنگاری کشته شود.

استفاده از تکنالوژی روز همچون سایت و وبلاگ می تواند به از بین بردن این آفت های دنیای خبرنگاری کمک شایانی نماید و از طرفی هم در بالا بردن سطح آگاهی همکاران خبرنگار بسیار مفید باشد.

تیم فوتبال رسانه های افغانستان که متشکل از احاد مختلف اهل قلم و هنر افغانستان می باشد خود را به عنوان همکار مرکز  خبرنگاران افغانستان دانسته و آماده گی هر گونه همکاری در زمینه خدمت به اهالی مطبوعات می باشد.

با تشکر

علی کاظمی

تیم فوتبال رسانه ها افغانستان

پنج شنبه 11 سنبله 1389