پیام مدیر مسئول تلویزیون تمدن

به نام خدا و با سلام به شما دوستان

من از وب سایت مرکز خبرنگاران افغانستان بازدید کردم و آن را یکی از بهترین سایت های معلوماتی و اطلاع رسانی یافتم که در این زمینه فعالیت دارد.

برای شما و همکاران عزیزتان آرزوی موفقیت می کنم.

محمد رحمتی

مدیرمسوول تلویزیون تمدن

کابل- 8 سنبله 1389