پیام مدیر مسئول رادیو صدای جوان

دوستان عزیزم در مرکز خبرنگاران افغانستان!

ضمن عرض سلام جای بسیار مسرت است که شاهد راه اندازی سایت خبری این مرکز هستیم به حق که درشرایطی که تکنالوژی جدید زنده گی بشریت را احاطه نموده استفادۀ به صرفه ازاین دانش نوین بسیار با اهمیت است.

اطلاع رسانی دقیق، شفاف وبه موقع از این طریق موثر تر از هررسانۀ دیگر خواهد بود.

من به برای دست اندرکاران این مرکز آرزوی موفقیت می نمایم امیدوارم درشرایطی که خبرنگاران درسطح جهان وکشورما با انواع تهدید روبروهستند این سایت بتواند مشکلات ناشی ازتهدیدهای گوناگون نسبت به خبرنگاران را بازتاب دهد و چه بهتر که به زبانهای پشتو وانگلیسی هم مطالب این سایت را داشته باشیم.

با احترام

پوهنیار سید یحیی حزین

مدیرمسوول رادیو صدای جوان

پوهنتنون هرات

شماره تماس : 0700419420