پیام مدیر مسئول روزنامه راه نجات

باسلام،

مرکز خبرنگاران افغانستان گام مثبتی را در راه خدمت به آزادی بیان و جامعه رسانه ای کشور برداشته است.

روزنامه راه نجات آرزو دارد این مرکز در راه رسیدن به اهداف نیکی که مشخص ساخته است ثابت قدم بوده، مستقلانه به فعالیت  های خویش ادامه دهد.

امیدوارم دست اندرکاران مرکز خبرنگاران افغانستان در تقویت فرهنگ رسانه ای در میهن اسلامی مان کامگار و پیروز باشند.

با احترام

سید حسن عالمی

مدیرمسئول روزنامه راه نجات

کابل، 20 میزان 1389