پیام مدیر مسئول روزنامه نخست

سلام دوستان خوبم در مركز خبرنگاران افغانستان!

به تارنماي زيبا و پربار تان مراجعه كردم، اميدوارم بتوانيم در آينده ها همكاری های خوبي داشته باشيم از اين كه يك چنين مركزي در غرب كشور ما ايجاد شده واقعا خوشحالم و به اين وسيله به دست اندركاران اين مركز صميمانه تبريك ميگويم.

با سپاس

حشمت رادفر

مدیر مسئول روزنامه نخست

کابل، 13 جدی 1389