پیام معاون تلویزیون هیواد- قندهار

همکاران عزیز با سلام،

به شما به مناسبت راه اندازی این سایت مبارک باد می گویم.

من به عنوان یک همکار خیلی خوشحال هستم که بخاطر بهبود وضعیت خبرنگاران و توسعه فعالیت خبرنگاری در کشور این اقدام صورت گرفته است.

امیدوارم که این حرکت به هرات محدود نشود و در سراسر کشور و حتی در سطح منطقه گسترش یابد.

به نظر من اگر خواسته باشیم این مرکز و وب سایت را موفق بسازیم باید فعالیت آن سراسری شود و تمام خبرنگاران افغانستان را تحت پوشش قرار دهد.

با آرزوی موفقیت

نورالله نوری

معاون تلویزیون هیواد - قندهار

چهارشنبه 6 اسد 1389