مرکز خبرنگاران افغانستان لت و کوب و توهین خبرنگاران در جلال آباد را محکوم می کند

جلال آباد، ۶ حوت ۱۳۹۱

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن محکوم کردن لت و کوب و توهین ۷ تن از خبرنگاران و تصویر برداران رسانه های مختلف از سوی نیروهای امنیت ملی را در شهر جلال آباد، محکوم می کند.

این خبرنگاران که صبح یک شنبه ۶ حوت به منظور پوشش خبری و تصویری حمله انتحاری بر یک ساختمان اداره امنیت ملی در محل رویداد حضور یافته بودند از سوی ماموران امنیتی مورد توهین و لت و کوب قرار گرفتند اما ماموران امنیتی به این هم بسنده نکرده و وسایل کاری آنان را نیز گرفتند.

خبرنگاران و تصویربرداران تلویزیون های آریانا، هیواد، ژوندون، طلوع، فرانس پرس و آژانس پژواک گفته اند که مورد لت و کوب و توهین ماموران امنیت ملی قرار گرفته اند.

زیار خان یاد، خبرنگار تلویزیون ژوندون در جلال آباد گفت که نیروهای امنیتی  سه بار او را در حالی که قصد پوشش خبری این رویداد بود، مورد لت و کوب قرار دادند.

وی گفت:" ابتدا مرا با قنداق های تفنگ زدند و کمره ام را گرفتند اما زمانی که همکارم و دیگر خبرنگاران برای پرسیدن حالم آمدند، آنها نیز از سوی نیروهای امنیتی مورد لت و کوب قرار گرفتند

مرکز خبرنگاران افغانستان، این اقدام نیروهای امنیت ملی را غیر قانونی و محدود کننده فعالیت آزاد خبرنگاران و تصویربرداران رسانه ها خوانده و از دولت افغانستان می خواهد تا ضمن بررسی این رویداد، عوامل آن را مورد پیگرد قرار دهد.

این دومین مورد طی از لت و کوب و توهین خبرنگاران و تصویربرداران از سوی نیروهای امنیتی طی یک و نیم ماه گذشته  است که در جریان پوشش خبری یک رویداد تروریستی صورت می گیرد.

۲۷ ماه جدی سال جاری  تصویر بردار رادیو آزادی و همکار تخنیکی وی که برای پوشش یک حمله انتحاری در کابل به محل رویداد رفته بودند، از سوی پولیس مورد لت و کوب  قرار گرفتند و خبرنگار  این رادیو نیز گفت که فرمانده امنیه کابل وی را تهدید کرده است.