برگزاری کنفرانس انکشافی رسانه ها در بلخ

برگزاری کنفرانس انکشافی رسانه ها در بلخ

دوشنبه 18 اسد 1389

نخستین کنفرانس انکشافی رسانه ها با شرکت ده ها تن از خبرنگاران و دست اندرکاران امور رسانه ای ولایات شمال کشور  و شماری از  مقامات دولتی در شهر مزار شریف آغاز به کار کرد.

این کنفرانس دو روزه به منظور بررسی چالش های فراروی خبرنگاران و رسانه ها و بررسی راه حل ها از سوی نهاد بین المللی« پرس نو» راه اندازی شده است.

دین محمد مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات وفرهنگ طی سخنانی در این کنفرانس، ابراز امیدواری کرد راه اندازی این نشست ها بتواند در راستای رشد و معیاری شدن فعالیت های رسانه ای درکشور موثر واقع گردد.

در اولین روز این نشست از فعالیت جنگ سالاران و زورمندان و عدم دسترسی خبرنگاران به منابع به ویژه منابع خبری دولتی به عنوان چالش های عمده فعالیت رسانه ای در شمال کشور نام برده شد.

اما معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این وزارت تصمیم دارد به زودی مسوده ای را به خاطر دسترسی رسانه های به معلومات ترتیب دهد تا بعد از تصویب ولسی جرگه و توشیح رئیس جمهور  به شکل قانون عملی گردد.

قرار است فردا و در دومین روز این کنفرانس نتایج نشست های گروه.ی خبرنگاران به بحث گرفته شود.