بزرگداشت از روزجهانی آزادی مطبوعات در پوهنتون هرات

بزرگداشت از روزجهانی آزادی مطبوعات در پوهنتون هرات

۱۳ ثور ۱۳۹۴

همایش علمی زیر نام «آزادی رسانه‌ها در افغانستان؛ چالش‌ها، دستاورد‌ها و فرصت‌ها» به مناسبت سوم می‌، روز جهانی آزادی مطبوعات در پوهنتون/دانشگاه هرات برگزار شد.

این مراسم توسط دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات و انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان به همکاری نهاد دانش آموخته‌ گان افغان، برگزار شد و در آن ۳۰۰ تن از دانشجویان ژورنالیزم، خبرنگاران، استادان، مسوولان دانشگاه‌ها و برخی از مقام‌های ارشد دولتی هرات شرکت کردند.

فیصل کریمی استاد ژورنالیزم دانشگاه هرات و رییس انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان در سخنرانی علمی در مورد «رسانه‌ها در افغانستان؛ دستاورد‌ها و چالش‌ها» از آزادی بیان به عنوان مهم‌ترین دستاورد نظام سیاسی افغانستان یاد کرد.

او گفت با وجود نظام آزادی گرا و کثرت گرای رسانه‌ای در کشور، هنوز هم خشونت‌ها و تهدید‌ها در برابر خبرنگاران در کشور حال افزایش است.

به گفته کریمی نبود بیمه و مصونیت شغلی برای خبرنگاران، قراردادهای کاری ناعادلانه رسانه‌ها با خبرنگاران و نداشتن حمایت‌های کافی از سوی رسانه‌هایشان در جریان پوشش جنگ و نا‌امنی‌ها بخش دیگری از تهدید‌ها در برابر کار خبرنگاری در افغانستان است.

به گفته این استاد پوهنتون هرات، حکومت وحدت ملی اراده‌ای برای حمایت از رسانه‌ها و اجرای قانون رسانه‌ها و قانون دسترسی به اطلاعات ندارد.

ولی محمد حدید خبرنگار در هرات نیز در این همایش علمی، از دشوارهای کار خبرنگاری در هرات سخن گفت و تاکید کرد که دسترسی محدود خبرنگاران به اطلاعات مشکل جدی در برابر کار اطلاع رسانی است.

او از مقام‌های دولتی خواست تا در زمینه مکلفیت‌هایشان در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها مسوول باشند.

در این همایش یک گفتمان و بحث آزادی نیز در پیوند آسیب‌شناسی وضعیت رسانه‌ها در افغانستان برگزارشد و اشتراک کنندگان بر نقش و مسؤلیت اجتماعی خبرنگاران در جریان کار خبرنگاری تاکید کردند.

به مناسبت سه می‌، روز جهانی آزادی مطبوعات یک رقابت مقاله نویسی در زمینه آزادی مطبوعات در بین دانشجویان ژورنالیزم دانشگاه هرات برگزار شده بود و در این همایش به سه مقاله نویس بر‌تر سپاسنامه و جوایزی اهدا شد.

دراین رقابت دانشجویی، عزیرالله نیکیار مقام اول، سهیلا صبری مقام دوم و محرم قاسمی مقام سوم این رقابت را بدست آوردند.