انتخاب برندگان جوایز بین المللی آزادی مطبوعات سال 2010

انتخاب برندگان جوایز بین المللی آزادی مطبوعات سال 2010

نیویورک، 22 میزان 1389

چهار خبرنگار، نویسنده و سردبیر(ادیتور) از کشورهای  ایتیوپی، روسیه، ونزوئلا و ایران جایزه بین المللی آزادی رسانه( مطبوعات) سال 2010 را از سوی کمیته بین المللی دفاع از خبرنگاران دریافت خواهند کرد.

کمیته بین المللی دفاع از خبرنگاران(CPJ) تصمیم گرفته است جوایز امسال را طی مراسمی ویژه در 23  نوامبر در شهر نیویورک به « داویت کبده» از اتیوپی، « نادیرا عیسی یوا» از روسیه، «لارینو مارکز» از ونزئولا و« محمد داوری» ازایران، اهدا کند.

جوئل سیمون مسئول اجرایی کمیته بین المللی دفاع از خبرنگاران می گوید؛ برندگان جوایز امسال خشونت، تهدید و زندان را تحمل کرده اند و برعلاوه در راستای فعالیت کاری شان شکنجه و عذاب دیده اند.

به گفته وی هر کدام از افراد سهم حیاتی را برای زندگی مدنی در کشورهای شان داشته اند؛ آنها فعالیت های اشتباه را افشاء کرده، علیه فساد گفته اند و یا فعالیت های مقامات را با دید انتقادی بیان کرده اند.

کمیته بین المللی دفاع از خبرنگاران گفته است که این خبرنگاران را محترم می شمارد و فعالیت مستقل و شجاعانه  آنان حمایت خواهد کرد.

داویت کبده 30 ساله از جمله نخستین خبرنگارانی است که به خاطر گزارش دهی مستقل از خشونت های انتخاباتی سال 2005 اتیوپی روانه زندان شد و سرانجام  دو سال پیش با عفو رئیس جمهور اتیوپی آزاد شد.

نادیراعیسی یوا 31 ساله  ویرایشگر( ادیتور) ارشد نشریه « چرنویک» در جنوب جمهوری خودمختار داغستان(روسیه) به خاطر گزارش در مورد توسل نیروهای امنیتی و استخباراتی به خشونت، بازتاب اعمال خشونت بار و مصاحبه با رهبر یک گروه چریکی که مقامات محلی این جمهوری را به فساد و دست نشاندگی روسیه، تحت پیگیرد قرار گرفت.

حکومت محلی پرونده جرمی را بر اساس قانون ضد تروریسم برعلیه نادره عیسی یوا ترتیب داده است و درصورتی که او مجرم شناخته شود دست کم به 8 سال زندان محکوم خواهد شد.

لارینو مارکز47 ساله نیز به دلیل نوشته مطلبی در نشریه« تال کاول) در کارکاس و نزئولا از سوی دولت این کشور به « توهین به دمکراسی و توطئه تحت پوشش طنز» متهم شده است.

مارکز در نامه ای که در روزنامه تال کوآد منتشر شد دختر نه ساله هوگو چاوز رئیس جمهور ونزئولا را به تاثیر بر پدرش فرا خوانده بود تا بر مخالفان سیاسی اش مهربان تر باشد.

محمد داوری 36 ساله ویرایشگر(ادیتور) ارشد سایت خبری سهام نیوز ایران  به دلیل افشاگری بدرفتاری های مخوف در بازداشتگاه کهریزک درجنوب تهران، بازداشت و روانه زندان اوین شد.

داوری محکوم به پنج سال زندان شده و از هشت ماه به این سو اجازه تماس با خانواده اش را نداشته است.

برعلاوه از این چهار خبرنگار، کمیته بین المللی دفاع از خبرنگاران تصمیم گرفته است جایزه «  بر تن بنجامین» را به خاطر عملکرد « آریه نایر» رئیس موسسه جامعه باز در راستای آزادی رسانه ها( مطبوعات) و دفاع از حقوق بشر به وی اهدا کند.

آقای نایر سال های متمادی برای نیویورک تایمز، فورین پالیسی و شماری دیگر از نشریات مطلب نوشته است.

این کمیته همچنان جایزه سال 2009  را به «جی، اس، تیسینایاگام» از سریلانکا اهدا خواهد کرد، جی سال گذشته به دلیل آن که در زندان بسر می برد نتوانسته بود این جایزه را دریافت کند.

این بیستمین سال اهدای جوایز از سوی کمیته بین المللی دفاع از خبرنگاران است.