انتخاب داوود اعظمی به عنوان یکی از چهل رهبر جوان زیر چهل سال اروپا

کابل، ۲ قوس ۱۳۹۱

برنامه رهبرجوان اروپا تحت نام «چهل زیر چهل (سال)»، داود اعظمی را به عنوان یکی از چهل جوان این اتحادیه در سال ۲۰۱۲ برگزید.

این نخستین برنامه در نوع خود است که هر سال با حمایت کمیسیون اروپا برای شناسایی چهل تن از درخشان‌ترین فکرهای بین ۳۰ تا چهل سال این قاره برگزار می‌شود.

داود اعظمی پیش ازاین نیز جوایز متعدد داخلی و بین المللی را بدست آورده بود. وی در سال ۲۰۱۰ جایزه علامه طرزی را در افغانستان و جایزه Global Reith Award for Outstanding Contribution را که بزرگ‌ترین جایزه بی‌بی سی است بدست آورد.

افزون براین کنفرانس جهانی اقتصاد که در سال 2011 در سوئیس برگزار شده بود جایزه Young Global Leader (YGL) of the year را به اعظمی اهدا کرد.

داود اعظمی که اصالت‌اش از افغانستان است در سال ۱۹۹۸ کارش را به عنوان خبرنگار در رادیو بی‌بی سی برای افغانستان آغاز کرد و در طی سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ سمت ریاست دفتر بی‌بی سی در کابل را برعهده داشت.

این جوان مستعد سه لیسانس و سه فوق لیسانس/ ماستری در رشته‌های حقوق، ارتباطات بین المللی و دیپلوماسی دارد و اکنون به عنوان خبرنگار ارشد سرویس جهانی بی‌بی سی در لندن کار می‌کند وهمزمان در پوهنتون/دانشگاه وست مینستر نیز درس می‌دهد.