محکومیت خبرنگار و نویسنده کویتی به یک سال زندان

کابل، پنج شنبه 11 قوس 1389

محمد عبدالقادر الجاسم خبرنگار و نویسنده کویتی از سوی یک دادگاه اختصاصی جرایم جنایی در این کشور به تحمل یک سال زندان محکوم گردید.

الجاسم به خاطر نوشتن و انتشار یک مقاله در « المیزان»؛ وبلاگ شخصی اش محکوم شده است.

روز چهارشنبه 10 قوس، دادگاه تجدید نظر تقاضای وکلای آقای الجاسم را مبنی برآزادی وی تا زمان صدور رای نهایی در 24 قوس، رد کرد.

« تحریک به منظور براندازی رژیم»، « ناچیز شمردن شخصیت امیر(کویت)»، « تحریک در راستای بی اعتبار خواندن بنیاد های جامعه کویت» از جمله اتهامات الجاسم است که  دولت کویت طی یک سال گذشته بر این خبرنگار وارد کرده است.

وی در وبلاگش، از شیخ ناصر محمد الاحمد الصباح نخست وزیر کویت به خاطر« اجازه دادن به ماموران استخبارات/ اطلاعات ایران برای دخالت در امور سیاسی کویت » انتقاد کرده بود.

این خبرنگار در ثور سال جاری بازداشت و چندین هفته را دریک بازداشتگاه غیر رسمی بسر برد و سپس با پرداخت وثیقه آزاد شد.

آقای الجاسم  در مقاله اش گفته بود؛ می داند که ممکن است این نوشته منجر به مجازاتش شود.

« من مخاطره این مقاله را می دانم و این که شیخ ناصر هر آن چه که از توانش باشد برعلیه من انجام خواهد داد. اما من این کار را انجام دادم چون منافع و شأن کشورم برای من بیشتر از جانم ارزش دارند.»

آزادی رسانه ها به موجب قانون اساسی و قانون رسانه های کویت، در این کشور تضمین شده است اما امیر این کشور از هر گونه انتقاد مصون است.